ฟังก์ชั่นรองรับหลายประเภทธุรกิจ

การเข้าออกงาน

จัดการกะงาน

คำขอออนไลน์

และการตั้งค่าอื่นๆ อีกมากมาย

ทดลองใช้งานฟรี! 30 วัน

* ไม่สามารถลงทะเบียนด้วยอีเมลที่ลงทะเบียนไว้แล้ว

* Password ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษหรือตัวเลขและมีความยาวเกิน 8 ตัวอักษร

กว่า 15,000 บริษัทในญี่ปุ่น เกาหลี และไทยเลือกใช้