ระบบเข้างาน และตอกบัตรออนไลน์ ผ่าน Cloud System

บริษัทชั้นนำไว้วางใจใช้ระบบ JOBCAN มากกว่า 40,000 แห่ง ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม

สมัครใช้งาน ฟรี!

ระบบจัดการเวลาเข้าออกงานออนไลน์ผ่าน Cloud system

มีบริษัทไว้วางใจใช้ระบบนี้มากกว่า 15,000 แห่งใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ,เกาหลีใต้ ,ไทย และเวียดนาม

ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ระบบจัดการเวลาเข้าออกงานออนไลน์ผ่าน Cloud system

มีบริษัทไว้วางใจใช้ระบบนี้มากกว่า 15,000 แห่งใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ,เกาหลีใต้ ,ไทย และเวียดนาม

ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

จุดเด่นของระบบเข้างาน Jobcan

รองรับการตอกบัตรออนไลน์หลากหลายวิธี

ครบครันด้านฟังก์ชันการใช้งาน

การใช้งานที่ครอบคลุมตั้งแต่การบันทึกเวลาเข้าออกงาน ระบบการลาออนไลน์ ระบบการขอทำงานล่วงเวลา ระบบการสร้างกะงานของพนักงาน และยังสามารถตั้งค่าทั่วไปได้อีกมากมาย

เข้างานแบบไหนก็จัดการง่าย!

เข้างานแบบไหนก็จัดการง่าย!

ช่วยให้การจัดการการเข้างานของคุณสะดวกสบายขึ้น
ตรวจสอบสถานะการเข้างาน
ระบบแจ้งเตือนการตอกบัตร
วิธีตอกบัตรหลากหลาย
ตอกบัตรกะดึก
ดาวน์โหลดข้อมูลการเข้างาน
คำนวณชั่วโมงการทำงาน

จัดการการเข้างาน

จัดการการเข้างาน

ช่วยให้การจัดการการเข้างานของคุณสะดวกสบายขึ้น

ตรวจสอบสถานะการเข้างาน

ระบบแจ้งเตือนการตอกบัตร

วิธีตอกบัตรหลากหลาย

ตอกบัตรกะดึก

ดาวน์โหลดข้อมูลการเข้างาน

คำนวณชั่วโมงการทำงาน