ระบบเข้างาน และตอกบัตรออนไลน์ ผ่าน Cloud System

บริษัทชั้นนำไว้วางใจใช้ระบบ JOBCAN มากกว่า 40,000 แห่ง ใน 4 ประเทศ ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ไทย และเวียดนาม

ระบบจัดการเวลาเข้าออกงานออนไลน์ผ่าน Cloud system

มีบริษัทไว้วางใจใช้ระบบนี้มากกว่า 15,000 แห่งใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ,เกาหลีใต้ ,ไทย และเวียดนาม

ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

ระบบจัดการเวลาเข้าออกงานออนไลน์ผ่าน Cloud system

มีบริษัทไว้วางใจใช้ระบบนี้มากกว่า 15,000 แห่งใน 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น ,เกาหลีใต้ ,ไทย และเวียดนาม

ลงทะเบียนเพื่อเริ่มต้นใช้งาน

รองรับการตอกบัตรออนไลน์หลากหลายวิธี

ครบครันด้านฟังก์ชันการใช้งาน

การใช้งานที่ครอบคลุมตั้งแต่การบันทึกเวลาเข้าออกงาน ระบบการลาออนไลน์ ระบบการขอทำงานล่วงเวลา ระบบการสร้างกะงานของพนักงาน และยังสามารถตั้งค่าทั่วไปได้อีกมากมาย

จัดการการเข้างาน

จัดการการเข้างาน

ช่วยให้การจัดการการเข้างานของคุณสะดวกสบายขึ้น
ตรวจสอบสถานะการเข้างาน
ระบบแจ้งเตือนการตอกบัตร
วิธีตอกบัตรหลากหลาย
ตอกบัตรกะดึก
ดาวน์โหลดข้อมูลการเข้างาน
คำนวณชั่วโมงการทำงาน

จัดการกะงาน

ให้การจัดการกะงานที่เคยซับซ้อนเป็นเรื่องง่าย
ตั้งค่าและแก้ไขกะงานได้รวดเร็ว
ตรวจสอบตารางกะงาน
จ่ายกะตามจำนวนแรงงาน
กำหนดรูปแบบกะงานได้ไม่จำกัด
ตรวจสอบพนักงานในกะ

จัดการกะงาน
จัดการคำขอ/ลาหยุด

จัดการคำขอ/ลาหยุด

ลดความยุ่งยากจากงานเอกสารด้วยJOBCAN
จ่ายวันลาหยุดให้พนักงาน
ตรวจสอบการใช้และวันหยุดคงเหลือ
ส่งคำขอออนไลน์
ตั้งค่าผู้อนุมัติและแจ้งผลคำขอทันที
ตั้งค่าวันหยุดได้หลายประเภท

ตั้งค่าตัวเลือก

ตัวเลือกกว่า 100 หัวข้อเพื่อสร้างระบบที่เหมาะกับธุรกิจของคุณที่สุด
กำหนดระเบียบการทำงาน
ปรับการตั้งค่าตามแต่ละกลุ่มพนักงาน
ตั้งค่าเวลาพักอัตโนมัติ
ปรับแต่งรูปแบบรายงาน

ตั้งค่าตัวเลือก
จัดการการเข้างาน

จัดการการเข้างาน

ช่วยให้การจัดการการเข้างานของคุณสะดวกสบายขึ้น

ตรวจสอบสถานะการเข้างาน

ระบบแจ้งเตือนการตอกบัตร

วิธีตอกบัตรหลากหลาย

ตอกบัตรกะดึก

ดาวน์โหลดข้อมูลการเข้างาน

คำนวณชั่วโมงการทำงาน